Jak działać w terenie? Narzędzia wyrównywania szans edukacyjnych

Moderator:

  •  Szymon Pitek, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Paneliści:

  • Maria Mach, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci; Zuzanna Michalska, Centrum Nauki Kopernik

Celem sesji jest prezentacja różnych modeli działań, umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych. Są to: (1) narzędzia programowe pozwalające działać w oparciu o miejscowe zasoby  –   Zróbcie sobie Centrum, (2) wsparcie merytoryczne i finansowe dla uczniów, wykraczające poza ich standardowe możliwości –  Coś  więcej niż Centrum, (3) działalność w oparciu o infrastrukturę mobilną: wystawy, laboratoria i narzędzia –  Centrum  jedzie w teren. 

W czasie sesji wspólnie określimy warunki brzegowe dla poszczególnych modeli oraz omówimy ich mocne i słabe strony. Konkluzją będzie rekomendacja stosowania danego modelu, w odniesieniu do konkretnych warunków i celów, jakie mamy do realizacji.