Centronaukowe rozmowy

Moderatorzy:

  • Lech Nowicki, Centrum Nauki Kopernik oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
  • Marek Chromicki, Centrum Nauki Kopernik.

Format sesji: panel dyskusyjny

Dzielimy się wiedzą, informacjami i opiniami. Format sesji – równolegle toczące się rozmowy przy wielu stolikach – umożliwi nam poruszenie wielu spraw, także i takich, na które nie znajdujemy czasu w codziennej bieganinie. W pierwszym dniu konferencji zostanie zaprezentowanych około 30 tematów rozmów związanych z działaniami naszych instytucji, organizacji i firm. Przed rozpoczęciem sesji będzie można także osobiście zaproponować tematy rozmów. Podczas konferencji zorganizowany zostanie plebiscyt dla wyłonienia najbardziej istotnych lub pilnych tematów dyskusji. Podczas sesji planowane jest jednoczesne prowadzenie kilkunastu rozmów, które będą toczyć się w grupach. Uczestnicy będą samodzielnie wybierać grupy, w których wezmą udział w wymianie informacji.