Centrum nauki poza centrum nauki

Moderator:

  • Małgorzata Werchowicz, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Gdynia

Prelegenci:

  • Joanna Bieganowska, Hevelianum, Gdańsk
  • Marcin Centkowski, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
  • Witold Wesołowski, GEOPark Kielce

Format sesji: pecha kucha

W centrach nauki i techniki nie brakuje atrakcyjnych, interaktywnych eksponatów, zaskakujących wydarzeń, autorskich programów. Goście, którzy nas odwiedzili, doskonale wiedzą czym są i co oferują nasze instytucje. Jak zatem w efektywny sposób popularyzować naukę poza wystawą? Jak dotrzeć do nowych odbiorców, dla których pojęcie centrum nauki jest czymś nowym, niezbadanym? W jaki sposób prowadzić działania na zewnątrz, co podkreślić, czym zaskoczyć, aby taki odbiorca przyszedł do naszego centrum ze swoimi dziećmi, znajomymi, rodzicami czy też uczniami.  Jakie korzyści czerpiemy z takich wydarzeń? Sesja ma na celu pokazanie inspirujących przykładów wypracowanych przez nas praktyk w zakresie docierania do szerszej publiczności. Ale czy znamy swoje porażki w tym obszarze i jakie bariery napotkaliśmy podczas takich działań?  Zastanowimy się również nad tym, czy nie warto otwierać się na wydarzenia nie tylko o tematyce typowo naukowej?