Działaj lokalnie, myśl globalnie- realizacja własnych działań z wykorzystaniem środków UE.

Moderator: 

  • Błażej Dawidson, Centrum Nauki Kopernik

Prelegenci:

  • Iwona Kieda, Biuro Wspierania Badań Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
  • Bogusława Łuka, Fundacja Uniwersytet Dzieci

 

Eurojęzyk, to coś z czym zetknął się chyba każdy przynajmniej raz w życiu. Pierwszy kontakt bywa trudny. Ale po oswojeniu się z europejską nomenklaturą możemy odkryć nowe możliwości i partnerstwa umożliwiające dynamiczny rozwój programów w naszych instytucjach.  W ramach sesji chcielibyśmy przyjrzeć się naszej działalności programowej pod kątem włączenia jej w działania finansowane z projektów UE. Zastanowimy się, jak moglibyśmy odpowiadać na tematy podnoszone w ramach konkursów unijnych. A także przedyskutować jakie formy działań są w naszym zasięgu jako społeczności. Na podstawie wytycznych wybranego konkursu przeprowadzimy eksperyment myślowy polegający na poszukaniu tematów i form aktywności, które mogłyby zostać zrealizowane zarówno w dużych jak i małych ośrodkach. Ważna informacja: celem sesji nie będzie stworzenie konsorcjum i aplikowanie o projekt.