Wydarzenie

Interakcja Integracja 2019 > INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

20-22.03.2019

Hevelianum, Europejske Centrum Solidarności

INTERAKCJA – INTEGRACJA 2019

RAMOWY KALENDARZ WYDARZENIA

prekonferencja 20 marca 2019

konferencja 21–22 marca 2019

Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA 2019 jest dorocznym forum członków Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – unii instytucji non profit, centrów nauki i innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Doświadczenia poprzednich lat dowodzą, jak cenne dla nowoczesnej edukacji są spotkania, wymiana doświadczeń, sieciowanie i kreowanie.

Pozostając otwartymi na sugestie uczestników konferencji, wyznaczamy cele strategiczne, podniesione przez protokół w Tokio, które skupią się na poniższych zagadnieniach:

  1. Jakimi metodami skuteczniej współpracować ze społecznościami lokalnymi oraz szerzej otwierać się na zróżnicowanych odbiorców?
  2. Jakich narzędzi marketingowych potrzebujemy? Do czego i jak wykorzystać media społecznościowe?
  3. Ludzka twarz technologii. Nowe technologie w służbie nauki, kultury i sztuki.

Zasadnicza część Konferencji potrwa dwa dni. Poprzedzi ją jednodniowa Prekonferencja, poruszająca tematykę procesu tworzenia nowych wystaw i „dobrych praktyk” współpracy z wykonawcą.

Zapraszamy do Gdańska – koleżanki i kolegów z polskich centrów nauki oraz muzeów nauki, uniwersytetów dziecięcych i trzeciego wieku, organizatorów festiwali nauki, aktywistów fundacji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją nieformalną oraz samorządowców, którzy w nauce widzą szansę na zrównoważony rozwój swojej społeczności lokalnej.

Wierzymy w twórczą INTERAKCJĘ, która przynosi INTEGRACJĘ.

Regulamin Konferencji Interakcja- Integracja 2019