Jak się nie zestarzeć?

Moderator: 

  • Lech Nowicki, Centrum Nauki Kopernik oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Format sesji: warsztat i dyskusja

Starzenia się centrów nauki łatwo jest nie dostrzegać, bo udostępniane przez nas wystawy i podejmowane działania są z reguły nowe. Jednakże fakt, że jest nam znacznie łatwiej pozyskać eksponat dotyczący wiedzy zdobytej przed wiekami niż tyczący wiedzy uzyskiwanej współcześnie, sprawia, że często mówimy jedynie o tym, co było, rzadziej o tym co jest, a niewiele o przyszłości. Antidotum na tę bolączkę upatrujemy w budowaniu związków centrów nauki ze środowiskami akademickimi oraz grupami społecznymi wspierającymi nowoczesną edukację. Przedyskutujemy, co takim związkom sprzyja, co przeszkadza. Przemyślimy, jak zbudować je tak, by były trwale wpisane w nasze działania. Poszukamy i innych eliksirów młodości dla naszych centrów. Wspólną dyskusję poprzedzi praca w grupach.