Jak sprawić, żeby eksponat działał, a zamawiający i wykonawca jeszcze ze sobą rozmawiali?

Moderatorzy:

  • Ewa Jasińska, Strefa Idei;
  • Paweł Barczyński, Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi

Prelegenci:

  • Paweł Barczyński, Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
  • Piotr Giemborek, architekt, Kierownik Działu Projektowego, Fabryka Dekoracji
  • Borys Zieleniak, Zastępca Kierownika Działu Wystaw, Centrum Nauki Kopernik

 

Wystawa gotowa, ceremonia otwarcia wypadła rewelacyjnie, wystawa działa, …albo i nie. Jak zadbać o serwis i odpowiednie zapisy o naprawach w umowie? Czy długa gwarancja jest tym, o czym marzą obie strony? Wedle jakich kryteriów uznać eksponat za udany, a kiedy tylko akceptowalny? Jak ulepszać wystawę po jej instalacji? Te aspekty dotyczą okresu po wyprodukowaniu wystaw, ale my musimy przewidzieć je tworząc już dokumenty przetargowe. To tam formułujemy odpowiednie zapisy, które regulują okresy gwarancyjne oraz czas i zasady naprawy eksponatów.