Konstytucja dla nauki, trzecia misja uczelni i komunikacja nauki.

Moderator:

  • Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci

Prelegenci:

  • prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego,
  • dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG, prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  • dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

 

Czy po wdrożeniu postanowień Konstytucji dla nauki polskie uczelnie wyższe będą bardziej otwarte? Czy zacieśnią swoją współpracę z sektorem publicznym, komercyjnym i organizacjami pozarządowymi, czy też, skupione na celach badawczych, nie będą mieć na to przestrzeni i zasobów? Czy ich nowe statuty ułatwią, czy utrudnią komunikację nauki? Czy i jak naukowcy upowszechniający naukę będą motywowani do takich działań przez swoje jednostki? Czy uczelnie będą podejmowały systemowe działania w celu docierania do szerokiej opinii publicznej, dzieci, młodzieży uczącej się, osób starszych? Na te i podobne pytania odpowiedzą paneliści – przedstawiciele władz i podmiotów popularyzujących naukę na wyższych uczelniach.