Nauczyciele w centrum nauki? Weź ich na warsztat. Burza mózgów metodą design thinking.

Moderator:

  • Barbara Ciach, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Prelegenci

  • Wojciech Jankowski, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  • dr Grzegorz Stunża – Uniwersytet Gdański

 

Nauczyciele to ważna grupa odbiorców centrum nauki. Wybierają zajęcia dla uczniów, są odbiorcami wydarzeń dla nauczycieli oraz dorosłych. Mogą być wsparciem merytorycznym i promocyjnym.
Jak zachęcić ich do zaangażowania się w działania centrum nauki? Jak budować ofertę dla nauczycieli, która odpowiada na edukacyjne wyzwania przyszłości? I co ma z tym wspólnego gamifikacja i design thinking? Podzielmy się pomysłami!
Pierwsza część sesji to okazja do refleksji na temat potrzeb nauczycieli oraz wyzwań przed jakimi stoją w kontekście edukacji pokolenia Z. W design thinking to część związana z empatyzacją. Dzięki niej poznamy realne wyzwania edukacyjne dla nauczycieli, na które odpowiemy odpowiednio dostosowaną ofertą. W drugiej części weźmiemy powyższe wyzwania na warsztat. Przeanalizujemy persony nauczycieli, które zainspirują nas w (anty)burzy mózgów do poszukiwania pomysłów na współpracę z gronem pedagogicznym.