Hevelianum

Hevelianum swoją nazwę zawdzięcza Janowi Heweliuszowi – gdańskiemu Leonardo da Vinci. Jego działalność i dorobek stały się inspiracją do stworzenia multizadaniowego centrum, w którym nauka, edukacja, kultura, rekreacja i ekologia wzajemnie się przenikając, oferują przestrzeń pełną atrakcji dla Gdańszczan i turystów.

Hevelianum to nowoczesne wielofunkcyjne centrum nauki, edukacji i kultury usytuowane na Górze Gradowej w samym centrum Gdańska. Pięć interaktywnych wystaw zlokalizowanych w zabytkowych XIX-wiecznych budynkach dawnego bastionu militarnego, mobilne planetarium, przepiękny teren parkowy okalający obiekt i zapierająca dech w piersiach panorama Gdańska z punktu widokowego przy Pomniku Milenijnym to wszystko sprawia, że jest to wyjątkowe miejsce na mapie Trójmiasta.

Działalność Hevelianum wpisuje się w trend wellbeing proponując naukę poprzez zabawę umożliwiającą twórcze spędzanie czasu wolnego wspólnie z całą rodziną. Należący do instytucji ogromny teren parkowy na Górze Gradowej z malowniczą panoramą miasta nazywany gdańskim Central Parkiem, zachęca do wypoczynku na łonie natury. Hevelianum rozwija turystykę kulturową poprzez rewitalizację i udostępnienie zabytkowych XIX- wiecznych fortyfikacji. Organizowane inscenizacje i rekonstrukcje historyczne utrwalają tożsamość tego wyjątkowego miejsca i promują jego unikatową historię.

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności to nowoczesna instytucja kultury, agora dzisiejszego Gdańska i otwarta przestrzeń, w której spotykają się ludzie, wartości i idee. Sercem budynku jest wystawa stała upamiętniająca pokojową rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie. Centrum prowadzi działania edukacyjne, kulturowe, badawczo-naukowe. Znajduje się tu również archiwum, biblioteka i mediateka. W 2016 została przyznana ECS Muzealna Nagroda Rady Europy, jako pierwszej instytucji tego typu w Polsce, a w roku 2015 wyróżniony Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.