Od wartości do dobrych praktyk

  • Wiktor Gajewski, Centrum Nauki Kopernik
  • Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci
  • Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Warsztat, podczas którego zastanowimy się, jakie wartości łączą instytucje SPiN i co z tego wynika. Rozpoczniemy od eksploracji naszych indywidualnych wartości w kontaktach z odbiorcami, pracy w naszych instytucjach i współpracy w środowisku SPiN. Stworzymy listę wspólnych wartości i określimy jakie zachowania pokazują, że ich przestrzegamy a jakie im przeczą. Wynik warsztatu będzie podstawą do rozpoczęcia pracy nad księgą dobrych praktyk SPiN w obszarze etyki.